Montessori

Vad är Montessoripedagogik?

Maria Montessori är grundaren till denna pedagogik som startade i Rom år 1907. Hon erbjöds då att ansvara för ett daghem i ett av stadens slumområden. Under årens lopp utvecklade Maria Montessori sin pedagogik och det arbetsmaterial som vi idag ser på Montessoriskolor över praktiskt taget hela världen. Detta är material som bejakar barnens nyfikenhet, kreativitet och kunskapstörst.

  • Det viktigaste är att barnet – den enskilda individen – skall stå i centrum.
  • Synen på barnet och förhållningssättet är det viktigaste – inte materialet.
  • Miljön ska vara barnvänlig med stolar och bord i barnhöjd.
  • Barnen får stor frihet att själv välja sysselsättning och blir sällan avbrutna när de väl påbörjat en självvald aktivitet.
  • Man hjälper inte barnen i onödan, de får själva ta den tid de behöver för att äta, klä sig, osv.

Montessoripedagogiken innehåller mycket mer än arbete med montessorimaterial. Läs också Svenska Montessoriförbundets information. (Den som vill läsa mer får gärna låna böcker av och om Maria Montessori från ÖTM.)

Maria Montessori
Maria Montessori
1870 – 1952