Verksamheten

Hur fungerar ÖTM?

Östra Torns Montessoriförskola startade 1969 som föräldrakooperativ men blev i maj 2007 personalkooperativ. Nu är det personalen som sitter i styrelsen och rektorn är driftsansvarig. Det pedagogiska ansvaret har rektorn i samarbete med de övriga pedagogerna. Historiskt så har föräldrar lagt mycket tid och engagemang på Östra Torns Montessoriförskola och det får man gärna fortsätta med om man vill och hinner med.

En söndag per termin samlas alla föräldrar och barn som vill till ”fixdag” för grovstädning, trädgårdsskötsel, små snickerier och annat kul. Alla lärare som har möjlighet medverkar också och vår kock brukar fixa lunch. Ett mycket trevligt sätt att träffa föräldrar, barn och ”fröknar” i ett lite annat sammanhang men det är frivilligt att delta.

Styrelsen ansvarar bl.a. för budget samt för förskolans långsiktiga inriktning.

Styrelsens sammansättning just nu:

  • En lärare från avdelningen Vårvinden
  • En lärare från avdelningen Solstrålen
  • Förskolechefen

En fortsatt aktiv föräldramedverkan är av största vikt för skolans framtid, utveckling och ekonomi. Vill du veta mer? Har du frågor så kontakta gärna föreståndaren, via e-post eller telefon (046-13 18 20)